Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Projectes / Investigació

Investigació


Archivos de PrevenciónProblemes de visió causants i no causants d'impediment visual en una població laboral de Catalunya

Laura Guisasola, Ricard Tresserras, Anna Rius, Adriana López-Dóriga i Elisabeth Purtí.

RESUM
Objectius. Analitzar la distribució dels problemes visuals causants i no causants d'impediment visual en una població laboral i la seva relació amb la classe social. Mètodes: Estudi transversal d'una població de treballadors per compte aliena de Catalunya, de 16 a 65 anys sotmesos a l'examen de salut de la Sociedad de Prevención Asepeyo de l'any 2009 (86.831 persones, 59.397 homes, 27.421 dones) Es van calcular les prevalences de problemes visuals causants i no causants d'impediment visual per edat, sexe i classe social basada en l'ocupació i es van analitzar les relacions amb models de regressió logística. Resultats: Un 2,2% (IC95% 2,1-2,3) de la població activa ocupada estudiada, pateix problemes visuals que originen impediment visual fins i tot amb la seva correcció habitual. Després d'ajustar per edat, s'obté en els treballadors de classe V un risc d'impediment visual 2,4 vegades major que en la classe I. Conclusions: Les majors prevalences i riscos d'impediment visual afecten a les dones, els treballadors d'edat avançada i els grups socials més desfavorits. Per contra, els problemes de visió resolts amb correcció i no causants d'impediment visual es concentren en els treballadors no manuals.

Revista M ClínicaPrevalència i càrrega de defectes visuals a Cataluña

Laura Guisasola, Ricard Tresserras-Gaju, Irene García-Subirats, Anna Rius i Pilar Brugulat-Guiteras

RESUM
L'objectiu d'aquest article és determinar la prevalença de defectes visuals a Catalunya i analitzar les desigualtats en visió. Estudi transversal en població  15 anys d'edat (7.881 homes i 8.045 dones) a partir de les dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya de 2006. Es van usar models de regressió logística per calcular les odds ràtio ajustades per edat, estat civil, nivell d'estudis, nivell d'ingressos i situació laboral amb un interval de confiança (IC) del 95%. El 4,7% (IC del 95%, 4,4-5,0) de la població de Catalunya, el 5,3% (IC del 95%, 4,8-5,8) de les dones i el 4,1% (IC del 95%, 3,7-4,5) dels homes, declara tenir mala visió. Les situacions més desfavorables de mala visió autodeclarada per la població catalana corresponen a la gent gran i a les dones amb menors nivells tant d'estudis com d'ingressos.

OphtalmologyVisual Impairment and Blindness in Spanish Adults. Geographic Inequalities Are Not Explained by Age or Education

Anna Rius, Lucía Artazcoz, Laura Guisasola i Joan Benach

Objectives: The objectives of this study were to examine for the first time the prevalence of visual impairment and blindness among adults in Spain, to explore regional differences, and to assess whether they may vary as a function of sex or be explained by age and individual or regional socioeconomic position. Design: Data were obtained from the 2008 Spanish Survey on Disability, Personal Autonomy, and Dependency Situations, a cross-sectional survey based on a representative sample of the noninstitutionalized population of Spain. Participants: The sample was composed of 213 626 participants aged 15 years (103 093 men and 110 533 women); 360 were blind (160 men and 200 women), 4048 had near visual impairment (1397 men and 2651 women), and 4034 had distance visual impairment (1445 men and 2589 women). Methods: The prevalence of near and distance visual impairment was calculated for each region. Multiple logistic regression models were fitted to calculate odds ratios and 95% confidence intervals. All analyses were stratified by sex. Main Outcome Measures: Visual impairment was based on 3 questions aimed at identifying blindness and near and distance visual impairment. Results: The prevalence (percentage) of blindness was 0.17 (men, 0.16; women, 0.18): 1.89 for near visual impairment (men, 1.36; women, 2.40), 1.89 for distance visual impairment (men, 1.40; women, 2.34), and 2.43 for any visual impairment (men, 1.81; women, 3.02). Regional inequalities in the prevalence of visual impairment were observed, correlated with regional income, and the prevalence was consistently higher among women than men. The magnitude of the inequalities remained after adjusting for age and educational level, and a north-to-south pattern of increasing prevalence was observed. Conclusions: Regional and sex inequalities in the prevalence of visual impairment and blindness were observed in Spain, with a north-to-south gradient of increasing prevalence that was not explained by age or individual educational level but was correlated with regional level of economic development. Factors that could be prioritized for future policies and research include differential regional economic development, rural environment, quality of eye care services, diabetes, ultraviolet light exposure, or gender inequalities in diagnostic and therapeutic health care.

informe savim autores.jpgSAVIM (Sistema d'Atenció Visual Mundial)

Amb aquest conjunt d'investigacions regionals es pretén obtenir un diagnòstic sobre la salut visual descrivint el context sanitari, socioeconòmic, les relacions de gènere i les demandes en salut visual. Al mateix temps s'inclou una anàlisi de l'accesibilitat de la població als serveis de salut visual mitjançant la detecció dels condicionaments i el disseny i aplicació d'una matriu d'accessibilitat. Aquest estudi permet establir unes línies estratègiques d'intervenció que serviran de guia per a les actuacions de la Càtedra i dels actors participants. Fins a la data s'han editat 3 informes.

 

 

 

Ull pedreraEstudi de les desigualtats socials i la visió a España

En coordinació amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el Grup de Recerca en Desigualtats de la Salut (GREDS-UPF) la Càtedra desenvolupa una investigació sobre les desigualtats -socioeconòmiques, laborals, geogràfiques i de gènere- associades amb la discapacitat visual i la ceguesa. Aquestes investigacions es plantegen com resposta al fet que la salut visual ha estat escassament tractada des del punt de vista de la salut pública, el que ha conduït a una absència important de dades quant a les incidències i prevalences, tant dels defectes refractius com de les patologies oculars.


Encuentros para la reducción de las desigualdades en salud visual y cegueraTrobades per a la reducció de les desigualtats en salut visual i ceguesa

El projecte es realitza mitjançant un consorci entre l'Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera - Visión 2020 Latinoamérica, la Unidad Nacional de Oftalmología, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), la Universidad Católica de Asunción i la Fundación Visión de Paraguai. Consisteix en l'organització d'unes trobades per a establir un observatori que desenvolupi investigacions epidemiológicas a Guatemala i Paraguai que contribueixin a la generació de polítiques sanitàries i adeqüi aquestes polítiques a les necessitats específiques de les dones, la població indígena, les regions sense accés i la població més vulnerable. El projecte treballa l'educació sanitària, la política sanitària i reforça la política educativa i la formació de professors. Respon a dos processos d'investigació-acció portats a terme per les entitats del consorci.

 


estudio de defectos refractivos en preescolaresEstudi de prevalences d'error refractiu en pre-escolares d'El Salvador

La Càtedra UNESCO conta amb una base de dades de més de 6.000 pre-escolars d'El Salvador tamitzats i revisats entre els anys 2006 a 2010. Mitjançant l'anàlisi d'aquestes dades, l'estudi pretén avaluar la prevalença de discapacitat visual i ceguesa entre els nens de 4 a 6 anys, així com els defectes refractius i patologies associades a aquesta discapacitat visual.

 

 

 

 

Determinación de la tasa de utilización de gafas en escolares de Latinoamérica (nuevo tamaño)Determinació de la taxa d'utilització d'ulleres en escolars de  Llatinoamèrica

Aquesta investigació consisteix en l'elaboració d'un qüestionari i un protocol d'actuació per a determinar la taxa d'utilització d'ulleres en escolars de Llatinoamèrica. Amb ella es dóna resposta a l'encàrrec de la CUSVD en el si del Ier. Foro Latinoamericano de Error Refractivo Paraguay 2009 on es van determinar les principals línies del treball amb errors refractius a Llatinoamèrica creant-se el Grupo Multidisciplinar de Expertos en Errores Refractivos de Latinoamérica (GEMERAL) del que la Càtedra forma part.

Capacitación equipos evaluación rápida de ceguera evitableEvaluació ràpida de ceguesa evitable (RAAB)

Aquesta investigació consisteix a desenvolupar una enquesta ràpida que permetrà aportar dades sobre la prevalença i les causes principals de la ceguesa (cataracta, errors refractius, glaucoma, etc.) en persones majors de 50 anys a El Salvador. A més, permetrà avaluar la cobertura quirúrgica de cataractes i identificar les principals barreres de demanda de cirurgia de cataractes, entre altres beneficis. Les dades que llança aquesta investigació són útils per a dissenyar i monitorejar programes d'atenció de salut ocular. És precís destacar que s'està treballant de manera conjunta amb el Ministeri de Salut, OPS/OMS Llatinoamèrica, IAPB, VISION 2020 La i FUDEM.
Investigación baja visión Colombia 2Investigació Baixa Visió Colòmbia

L'objectiu bàsic d'aquesta investigació ha estat la determinació de les condicions d'accés potencial als serveis de salut de baixa visió a Colòmbia, als municipis de Medellín, Pereira, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Bogotá i Popayán. Un procés que, entre d'altres coses, ha permés la construcció d'una xarxa d'actors per a la visibilització de la discapacitat visual i la generació d'un marc estratègic per a l'abordatge de la baixa visió en aquest país.